ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြး

ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္၊ ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ရိွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂ ရက္တာ ေဆြးေႏြးမူမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွသည့္ တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေက်ာင္း သားသမဂၢအသင္းမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းသား/သူေတြရဲ႕ ထြက္လာမယ့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကိုျပသတဲ့ ပြဲေလးျဖစ္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးမူေတြ လုပ္တာပါ” ဟု ေက်ာင္းသားသမၼဂအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ကိုမင္းခန္႔ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ျပပြဲကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းျပပြဲတြင္ နည္းပညာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပေရာဂ်တ္မ်ား၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာေပစကားဝိုင္း၊ ပန္းခ်ိီျပပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မိုးညွင္းခရိုင္၊ ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္မွ ေက်ာင္းသား၊ သူ ၂၂ ဦးပါဝင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တကၠသိုလ္၊ေကာလ္ိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား ယခုေတြ႔ဆံုမႈသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားအေနႏွင့္ရလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္းသားသမၼဂ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဥိီး ကခုလိုေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိေတြ႔ဆံုမူေတြကေန ခ်စ္ခင္ရင္ရင္းႏွိီးတဲ့ တကၠသိုလ္အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ ပညာေရး၊ လူငယ္အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဖလွယ္ခြင့္ရမယ္။ ျပႆနာေတြရိွခဲ့ရင္လည္း တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တစ္ေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္းကူညီႏုိင္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

  • Popular

  • Latest