ျမစ္ႀကီးနားတြင္ တ႐ုတ္ နဲ႕ အိႏိၵယ လူမိ်ဳးမ်ားကို အဓိကထား ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပး

ဒီလေစာေစာမွစၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ေနထိုင္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႕ အိႏိၵယ လူမိ်ဳးမ်ားကို အဓိကထားကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။

 

အခုမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေနသူ ရာဂဏန္းရိွတဲ့အနက္ အမ်ားစုကေတာ့ တရားမ၀င္အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾက တယ္လို႕ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ကခ်င္သတင္းဌာနတို႕ ေျပာပါတယ္။

 

စစ္အစိုးရက ဒီႏွစ္အတြင္းက်င္းပဖို႕ရိွတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တ႐ုတ္ နဲ႕ အိႏိၵယ လူမိ်ဳးမ်ား၏ ေထာက္ခံမဲ လိုခ်င္ တဲ့အတြက္ အခုလိုစည္း႐ုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဒသခံမ်ားယူဆထားပါတယ္။


  • Popular

  • Latest