ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ အဆင္သင့္အေနထားရိွရန္ ေနျပည္ေတာ္ညြန္ၾကား

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြအားလုံး တိုက္ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ေနျပည္ေတာ္က ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ခိုင္လုံတဲ့ ေဒသခံ သတင္းရပ္ကြက္က သိရပါတယ္။


အမိန္႕ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕က သက္ဆိုက္ရာ ျပည္နယ္ ၂ ခုရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ နဲ႕ တပ္ရင္းေတြအားလုံး တိုက္ပြဲအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညြန္ၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ အထက္က သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုပါတယ္။

 

ဒါ့ပယ္မဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္တြင္ “မည္သူကို တိုက္ရန္” ရည္ရြယ္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ “ရန္သူအမည္” အတိလင္း ေဖာ္ေဖၚျပထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

သို႕ေသာ္လည္း ဒါဟာ စစ္အစိုးရ ညြန္ၾကားထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆန္ေနတဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ နဲ႕ United Wa State Army (UWSA) အဖြဲ႕ကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေရးရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဒသခံ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ား ေျပာပါတယ္။

 

အဆိုပါ အင္အားအႀကီးဆုံး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အား ဒီလ ေနာက္ဆုံး ထားကာ နယ္ျခားတပ္ဖြဲ႕ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥ ေပၚ လက္ခံ၊ လက္မခံ အေျဖေပးရန္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။


  • Popular

  • Latest