နမၼတူမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲျဖစ္

ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၁ - တနလၤာေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူအနီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

KIA တပ္ရင္းမွာ နမၼတူအနီး တပ္ရင္း ၈ ျဖစ္သည္ဟု KIA အရာရွိမ်ားေျပာသည္။


  • Popular

  • Latest