၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္၀ါေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္

burma-kia-fighting-namwa
ဧျပီ ၂၇ ရက္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔မွာ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ နမ့္၀ါေက်းရြာတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၾကား အခ်ိန္တိုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နမ့္ဝါ (Nam Wa) ေက်းရြာႏွင့္ ဝါေရွာင္ (Wa Shawng) ေက်းရြာၾကား လိုင္ေဂ်ာင္ပါ (Lai Jau Pa) လယ္ကြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရစစ္သား ၃ ဦး ေသဆုံးသတင္း ၾကားရသည္ဟု ရြာသားမ်ားဆိုသည္။

 


  • Popular

  • Latest