သတင္း

Title Published Date
တႏိုင္ငံလုံး ရိွ MBC အသင္းေတာ္မ်ား စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီ မည္ 01 February 2017
ေရကာတာ ကိစၥ IFC-World Bank ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ 31 January 2017
အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အေႏြးထည္ အေရးေပၚ လုိအပ္ေန 30 January 2017
ဒုတိယ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီခံ အတြက္ ကခ်င္ အမိ်ဳးသားမ်ား ျပင္ဆင္ 27 January 2017
အဖမ္းခံ မံုးကုိ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ ဆရာ ႏွစ္ပါး ကုိ မူဆယ္ ရဲစခန္းသို႔ လြဲေျပာင္း 25 January 2017
ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ KIA ႏွစ္ေနရာမွာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 24 January 2017
ဒီႏွစ္ ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးေရး ျပန္ စရန္ PJS ေျပာ 23 January 2017
ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို တ႐ုတ္ ထပ္မံ ေမာင္းထုတ္ 11 January 2017
KIA ၏ လုိင္ေဖာင္စခန္း တပ္မေတာ္ ထပ္မံ သိမ္းပုိက္ 27 December 2016
ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္ 27 December 2016
Gidon နား KIA စခန္းကို အစိုးရတပ္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ 19 December 2016
ျမန္မာ စစ္တပ္မွ မန္လြန္ ရြာသားမ်ားကို အတင္း ေမာင္းထုတ္ ေန 19 December 2016
ေဖာင္းဆုိင္ေဒသ ရြာသား ၅ ဦး ဖမ္းဆီး ခံေနရ 15 December 2016
မံုးကုိ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာ ေနအိမ္ မီးရိႈ႕မႈ ခံရ 13 December 2016
မုံးကို ႐ိုမင္ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း ကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗုံးေဖာက္ ဖ်က္ဆီး 07 December 2016
ျမန္မာစစ္တပ္မွ မုံးကိုျမိဳ႕ကို မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီး 05 December 2016
ျမန္မာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တ႐ုတ္ဘက္မွ မုံးကို ကို တိုက္ခိုက္ 03 December 2016
ဖားကန္႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံ တင္းမာမႈ အာဏာပိုင္မ်ား လစ္လ်ဴရႈ႕ 02 December 2016
ျမန္မာစစ္တပ္ မုံးကို ဗ်ဴဟာကုန္း မဟာမိတ္တပ္ လက္ထဲ က် 02 December 2016
ဖားကန္႔လမ္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 01 December 2016
မံုးကိုျမိဳ႕ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ဆက္လက္ ျပင္းထန္ 01 December 2016
လူသား ဒိုင္း အျဖစ္ မုံးကို စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၃၀ ေက်ာ္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီး ခံရ 30 November 2016
ျမန္မာ စစ္တပ္ က မုံးကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းမ်ားကို လူသားဒုိင္း အျဖစ္ အသံုးျပဳေန 30 November 2016
ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ လူထု အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ NLD အစုိးရ ခြင့္ မျပဳ 29 November 2016
အစိုးရ ဂ်က္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား မဟာမိတ္တပ္ ၃ ေနရာကို တိုက္ခိုက္ 29 November 2016
ေဖါင္းဆိုင္ တိုက္ပြဲ အစိုးရတပ္မွ လက္နက္မ်ား မဟာမိတ္တပ္ သိမ္းယူ 27 November 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား မဟာမိတ္ တပ္ကို တိုက္ခိုက္ 26 November 2016
မဟာမိတ္ တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ မုံးကို ကို ေလေၾကာင္းမွ အျပင္းထန္ တိုက္ခိုက္ 26 November 2016
တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းမွ မုံးကို ေဒသကို ၇ ၾကိမ္ တိုက္ခိုက္ 25 November 2016
မုံးကိုျမိဳ႕တြင္း ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ ေန 25 November 2016