သတင္း

Title Published Date
KIO ကို NCA လက္မွတ္ ထိုးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴး ဖိအား ေပး 26 August 2016
KIA တပ္ရင္း (၃) နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 26 August 2016
အစုိးရတပ္ ထုိးစစ္ ရပ္တန္႔ရန္ ကခ်င္ မဟာမိတ္ ပါတီ ေတာင္းဆုိ 25 August 2016
လိုင္ဇာ အနီး KIA စခန္းမ်ား ကို အစိုးရတပ္မွ လက္နက္ၾကီးမ်ား ပစ္ခတ္ 25 August 2016
KIA ၏ ခုခံမႈေၾကာင့္ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ေနာက္ဆုတ္ 23 August 2016
ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စီး အကူညီျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ား KIA ကို တိုက္ခိုက္ 23 August 2016
ကန္ပိုင္တီ လမ္းေၾကာင္းမွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ေန႔စဥ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေန 23 August 2016
လီဒုိ လမ္းမေပၚ ဒြမ္ဘုန္း တြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၁၁ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ 21 August 2016
ေရႊတူး စက္ယႏၱရား သိမ္းယူလာေသာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 20 August 2016
ဖားကန္႔ လမ္းမေပၚ KIA တပ္မ်ား အခြန္ ျပန္ေကာက္ 19 August 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA သုံး ေနရာမွာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 18 August 2016
အစိုးရတပ္ လက္နက္ၾကီး ေက်းရြာမ်ား ကို ပစ္မွတ္ထား 18 August 2016
ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္ ေရာက္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ KIA ဌာနခ်ဳပ္ စခန္းမ်ားကို ပစ္ခတ္ 18 August 2016
ကန္ပိုင္တီလမ္း ဘက္လည္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 17 August 2016
တိုက္ပြဲေၾကာင့္ Shahtu Zup အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္း ပိတ္ထား 13 August 2016
ကန္ပိုင္တီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အစိုးရတပ္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား လာ 13 August 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ရွထူးဇြပ္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ 13 August 2016
ဖားကန္႔ လမ္းမေပၚ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 11 August 2016
ဟူးေကာင္း KIA တပ္ရင္း ၁၄ မွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ 11 August 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ဖားကန္႔လမ္းတြင္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 09 August 2016
တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းကို KIA တိုက္ခိုက္ 08 August 2016
KIO ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 08 August 2016
စစ္ေရွာင္မ်ား ေရာက္လာခ်ိန္ အစိုးရ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္း ပိတ္ထား 08 August 2016
ကန္႔သတ္ နယ္ေျမ မိုင္း ေၾကာင့္ ဆားေမွာ္ ရြာသား ၃ ဦး ေသဆံုး 06 August 2016
KBC က ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံ’ ကို ယခင္ ကတိက၀တ္ အတိုင္းပဲ ျဖစ္ေစ လို 06 August 2016
တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ထပ္မံ ျဖစ္ပြား 04 August 2016
လုိင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကုိ မဖမ္းဘဲ လုိင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ေတာင္းဆို 03 August 2016
ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 03 August 2016
၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္သင့္ ဟု ဆုိ 02 August 2016
မံစီျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 30 July 2016