ေသမင္းဒီမိုကေရစီမွ အသက္ရွင္ေသာဒီမိုကေရစီသို႔

thein-seinယေန႔သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ထား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ရပ္တည္ရွင္သန္သြားရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္က “ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွအာဆီယံ (Association of South East Asian Nations) မွာ စံျပအေနနဲ႔ ရွင္းပစ္မယ္”  ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ မီးခဲျပာဖံုးျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္တမ်ိဳးသားလံုးအား တပ္လွန္႔လိုက္ေသာ “တံပိုးမႈတ္သံ” ပင္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။  ယင္းတံပိုးသံအား သတိ မမူ ဂူ မျမင္ဘဲေနပါက ေသမင္းေခၚသံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။


ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎တို႔သစၥာခံ ပန္၀ါအေျခစိုက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (ယခင္ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K)) ႏွင့္ လ၀ါယန္အေျခစိုက္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ (ယခင္ KIO ခြဲထြက္ ဗုိလ္မွဴးၾကီးလဆန္ေအာင္၀ါအဖြဲ႔) တုိ႔ကိုသာ ဆင့္ေခၚအသိေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအား ျခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ က်င့္သံုးလာသည့္ တိုင္းရင္းသားေခ်မႈန္းေရးေပၚလစီကို ထုတ္ေဖာ္လုိက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ၾသဂုတ္ ၃၀ KIO ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လံုး၀ပယ္ခ်ကာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေခ်မႈန္းေရးကိုသာ အမ်ားသိ ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

KIO လက္နက္ မခ်ျခင္းေၾကာင့္ေခ်မႈန္းပစ္ရမည္္ဟူေသာ စစ္အစိုးရ၏အျမင္မွာ မွားယြင္းမႈၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အမွန္ျမင္သင့္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ KIO လက္နက္ကိုင္ထားရသနည္းဟူေသာ အခ်က္သာျဖစ္သည္။ KIO ေၾကျငာခ်က္သည္ KIO အတြက္ေလာ။ ကခ်င္လူမ်ိဳးအတြက္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ေလာ။ ဤအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

ကခ်င္သည္ ျမန္မာ၏ရန္သူမဟုတ္ပါ
ေရွးပေ၀သဏီမွ ယေန႔အထိ ကခ်င္တို႔သည္ မည္သူ႔ရန္သူမွ မဟုတ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္ ပထမကမာၻစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္တို႔တြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မဟာမိတ္ဖက္မွ (၁၀၁ ေလး၀ီးစ္တပ္ (Lewis)) ႏွင့္ အေမရိကန္ရိ္န္းဂ်ားစ္တပ္ (American Rangers) တပ္သားမ်ားအျဖင့္) ကူညီတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ယခုအထက္ျမန္မာျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ဗမာေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး (Union of Burma) ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ပါ၀င္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ဗမာေခါင္းေဆာင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ပါလီမန္အစိုးရကာလ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား (ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသို္လ္ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးအယ္လ္ခြန္ေနာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးမ်ားအျဖစ္ တုိင္းမွဴးလဘန္လ၊ တိုင္းမွူး အယ္လ္ကမ္ဖန္ စသည္ျဖင့္) ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကိုေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ လူမ်ားစု ဗမာမ်ားေခါင္းေဆာင္သည့္ျမန္မာစစ္အစိုးရအာဏာရွင္မ်ားက ကခ်င္မ်ားကိုရန္သူအျဖစ္ ေၾကျငာျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုအစား လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္း

လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုဆုပ္္ကိုင္ထားသည့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္၊ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၊ ဗုဒၶဘာသာသြတ္သြင္းျခင္း၀ါဒ သံုးခုျဖင့္ ခရစ္ယာန္ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ထားသည္။

“KIO အား အာဆီယံတြင္စံျပအျဖစ္ ပထမဆံုးေခ်မႈန္းမည္” ဟုၾကံဳး၀ါးေသာ ဗမာေခါင္းေဆာင္သိန္းစိန္၏ ဆိုလိုရင္းသည္-

(၁) စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို မလိုလားျခင္း
(၂) စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးကို မလိုလားျခင္း
(၃) ျပည္ေထာင္စု (Union of Burma) အစ သမိုင္း၀င္ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း
(၄) စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို လိုလားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလံုးကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း
(၅) ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း
(၆) ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုကို လိုလားေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း
(၇) ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္တည္ေဆာက္ျခင္း
(၈) ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေသာ KIO သည္  ပထမဆံုး ေခ်မႈန္းပစ္ရန္  ရန္သူျဖစ္လာျခင္း
(၉) အာဏာရွင္စနစ္ခိုင္ျမဲေရး၀ါဒ၊ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးစိုးေရး၀ါဒ၊ ဗုဒၶဘာသာသြတ္သြင္းေရး၀ါဒတို႔ကို ဆက္က်င့္သံုးရန္  
တို႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၃၀ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ၾကည့္ျုခင္းအားျဖင့္ KIO သည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀သည့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အတူ ယခုအခါ ကခ်င္လူထုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပန္းတိုင္မွာ KIO ၏ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ျပည္ေထာင္သားမ်ားအားလံုးသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုၾကီးကို လိုခ်င္ေတာင့္တ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ျပည္တြင္းမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ လက္နက္မဲ့အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၏  “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္” ႏွင့္ “ပန္းတိုင္” မွာလည္း တစ္ေထရာတည္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO သည္ ၎ဒီမိုကေရစီကိုပံုေဖာ္ေနသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စစ္အစိုးရ၏ KIO အား စံျပအျဖင့္ေခ်မႈန္းေရးမွာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုလိုလားသူ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတို႔႔ကိုပါ စစ္ေၾကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔မွတစ္ပါး က်န္လူတန္စားအားလံုးကို လူသားအျဖစ္မျမင္
ယေန႔တုိုင္စစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔မွတစ္ပါး က်န္လူတန္းစားမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းမရွိပါ။ ဤအခ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္က သက္ေသျပေနသည္။ က်န္လူတန္းစားမ်ားအား ကြ်န္ျပဳ ခုိုင္းေစျပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္မွာ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္အျဖစ္ခံယူထားပါသည္။ က်န္လူတန္းစားမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္အတြက္ အခြန္ခံေစျခင္း၊  ၎တို႔႔ရာဇသံ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ေစျခင္း၊ ႐ွိခုိးကိုးကြယ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ တိရိစာၦန္လို ဆက္ဆံသည္။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက က်န္လူတန္းစားမ်ားအား လူရိုင္း၊ တိိရိစာၦန္၊ အသိဥာဏ္မဲ့သူမ်ား၊ လူျပိန္း၊ လူႏံု၊ လူအ၊ လူေပ၊ လူေတမ်ား အျဖစ္သာ ယေန႔အထိ ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ KIO ကိုလည္း ထိုနည္းတူ ျမင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO မွ “စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု” ဟုဆိုေစကာမူ စစ္အစိုးရမွာ “လူလားမေျမာက္ေသးေသာသူမ်ား၏ အဆင့္မရွိေသာ ေတာေျခာက္သံ” အျဖစ္သာ ပမာမခန္႔ ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီသည္ ၎၏ ကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား လူမ်ိဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း (Heterogeneous Genocide) သာျဖစ္သည္။

ယေန႔ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ လုိက္ေလွ်ာက္ေနမည္ေလာ။  KIO သည္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနျပီျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေျခာက္လွန္႔၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကတစ္မ်ိဳး ေခ်ာ့ျမဴ၊ ဖင္ပုတ္ေခါင္းပုတ္ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုု ဆက္ဆံျခင္းကတစ္ဖံု ေနာက္ဆံုး မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ခံရမည့္ဘ၀တြင္ ျပည္သူမ်ား ဆက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကမည္ေလာ။ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ အျဖဴအမည္း ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ျပီျဖစ္သည္။

အမွန္တရားဘက္ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္ ေခတ္ကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ ယေန႔ KIO ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မ ရေသာမ်က္ေမွာက္ကာလမွာ မိမိတို႔မွာ လူရို္င္း တိရိစာၦန္မ်ားေလာ။ လူႏံု လူအ လူျပိန္းမ်ား ျဖစ္ေနေလာ။ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ေနေလာ။ ပညာရွိသေလာ၊ ပညာ မဲ့ သေလာ စသည္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလက္ေတြ႔ ျပသရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ လွည့္ဖ်ားေသြးေဆာင္ေနမႈေအာက္ အသက္ရွင္သန္ေနသည့္ကာလ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈအဘယ္မွ်ရွိခဲ့သနည္း။

KIO မည္သူနည္းဟူေသာေမးခြန္းအတြက္အေျဖ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဦးသိ္န္းစိန္၏ KIO အား ေခ်မႈန္းေရးသည္ “လူသားတိုင္း အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရွိေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေျပာင္းျပန္” ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ KIO သည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ စာတင္ဖို႔ရန္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါျပီ။


  • Popular

  • Latest