အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရျခင္း

0525-gam-shawngအသြင္ကူးေျပာင္းေရး မေအာင္မျဖင္ျဖစ္ခဲ့ရတာဟာ နယကအစိုးရ ေပၚမွာ အဓိကတာ၀န္ရိွတယ္လို႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Road Map (၇) ရပ္ထဲမွ အမွတ္စဥ္ (၂)တြင္ အမိ်ဳးသားညီလာခံ ၾကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသည့္အခါ စစ္မွန္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ

 

 

 

ဆက္ဖတ္ရန္--- “အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO ႏွင့္ နီးစပ္သူ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပခ်က္ (pdf file)”


  • Popular

  • Latest