က်ည္ဆံထိမွန္တဲ့ သမၼာ က်မ္းစာ၏ အတိတ္နိမိတ္

chyum-laikaကခ်င္ျပည္နယ္ မန္ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး KIA တိုက္ပြဲတခုမွာ ျမန္အစုိးရတပ္ကပစ္လိုက္တဲ့က်ည္ဆံက ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို လာမွန္ပါတယ္။


က်ည္ဆံက သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့ တစ္၀က္ေလာက္ေဖာက္ထြင္း စုိက္၀င္သြားပါတယ္။ က်ည္ဆံထိပ္ဖူးက ၃၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ဆာလံက်မ္းမွာ ရပ္တန္႔သြားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေက်ာ္မွာ ခုလိုျဖစ္သြားတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

က်မ္းခ်က္က “လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ခြန္အားေပးေနသလုိ” သင္းအုပ္ဆရာသည္လည္း ခြန္အားရလွ်က္ မန္ေမာ္(ဗန္းေမာ္)ဇံုနယ္သာသနာ႐ံုးကို က်ည္ဆံထိမွန္လာတဲ့ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ယူလာၿပီး သက္ေသခံသြားပါတယ္။

“ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ဆာလံ ၃၇ ကိုဖတ္ၿပီး ခြန္အားယူၾကပါစုိ႔” ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

 


  • Popular

  • Latest