ဓာတ္ပံုသတင္း

Title Published Date
မေလးရွား ျမန္မာသံရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ 11 October 2011
အေမရိကန္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ တ႐ုတ္အစိုးရ ဆႏၵျပပြဲ 07 October 2011
ျမန္မာ အစိုးရမွ ေကအိုင္အိုအား လုပ္ၾကံ တိုက္ခိုက္ သတင္း 08 September 2011
ဖါးကန္႔ ဥ႐ုေခ်ာင္းေရၾကီးျခင္း 27 July 2010
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ အိႏိၵယခရီးေပၚ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ 27 July 2010
လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ အျဖင့္ သိမ္းယူရန္ ေၾကျငာခ်က္ 08 July 2010
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ 08 July 2010
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ ေရကာတာ ဆန္႕က်င့္ဆႏၵျပပြဲ 15 March 2010
Shapawng Yawng ကခ်င္႐ိုးရာမေနာပြဲေတာ္- အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း 15 February 2010
ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ဆႏၵျပပြဲ 10 February 2010