ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ အိႏိၵယခရီးေပၚ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၀

ေနရာ - Jantar Mantar Park, New Delhi

ဓါတ္ပုံ - ကခ်င္သတင္းဌာန

 

27710-india-protest-1

 

27710 india-protest-2

 

27710-india-protest-3

 

27710-india-protest-4

 

27710-india-protest-5


  • Popular

  • Latest