ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ဆႏၵျပပြဲ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီ တြင္ေရာက္ရိွေနတဲ့ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ားဟာ “၄၉ ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ အထိမ္းမွတ္” ျမန္စစ္အစိုးရအား ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း။

ေနရာ - Jantar Mantar

ေန႕ရက္ - ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅၊ ၂၀၁၀

ဦးေဆာင္ျခင္း - ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္း႐ုံး (ေကအင္အို)

ဓါတ္ပုံ - ကခ်င္သတင္းဌာန

 

49-[05-02-2010]

49-[05-02-2010-1]

49-[05-02-2010-2]

49-[05-02-2010-3]

49-[05-02-2010-4]


  • Popular

  • Latest