ကခ်င္တမ်ဳိးသားလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသမဂၢ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

aksyu
WUNPAWNG JAWNGMA HTE RAMMA HPUNG
ALL KACHIN STUDENTS AND YOUTH UNION

ကခ်င္တမ်ဳိးသားလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသမဂၢ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၀

PDF ေၾကျငာခ်ကျမန္မာလိုဖတ္ရန္
PDF ေၾကျငာခ်က္ အဂၤလိပ္လိုဖတ္ရန္

 


  • Popular

  • Latest