ကခ်င္ျပည္နယ္
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ အႏိုင္ အ႐ႈံးစာရင္း ေၾကျငာခ်က္္
ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၀

kachin-state_0920


  • Popular

  • Latest