ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္

ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္

 mungdanngangkangkomiti

ရက္စြဲ ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၁

ကခ်င္ (Word) | ျမန္မာ (PDF)

 

 


  • Popular

  • Latest