ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ KIO မွ ျမန္မာအစိုးရသို႔ တင္ျပေသာ စာတမ္း

kio-statement-180112

 

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ေအာက္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို CLICK ပါ

ေၾကညာခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၁ သို႔

ေၾကညာခ်က္စာမ်က္ႏွာ ၂ သို႔

 


  • Popular

  • Latest