ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၏ သေဘာထားအျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

dr tuja

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျပည္ေထာင္စုသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္၏သေဘာထားအျမင္ကို ရက္စြဲ (၂၀-၉-၂၀၁၁)တြင္တစ္ၾကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရိွျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစလိုေသာေစတနာျဖင့္ ယခုထပ္မံ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

"ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဘယ္ဆီမွာလဲ?  အလားအလာဘယ္လိုရိွသလဲ?  မၾကာမီရေတာ့မွာလား?  အလွမ္းေ၀းေနေသးသလား?  နီးလွ်က္ႏွင့္ေ၀းေနတာမ်ားလား?"

 

PDF file ျဖင့္ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္

 

 


  • Popular

  • Latest