သတင်း

ဗန္းေမာ္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရမက်ေသးသျဖင့္ အကူအညီလုိအပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္ေနသည္မွာ ၁ပတ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိလာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့က်မႈ မရွိေသးဘဲ ျမစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္လုိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕အတြင္း အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရအနည္းငယ္က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ပါးေပါင္းေက်းရြာတြင္မူ ေရက်ဆင္းမႈမရွိေသးဘဲ အိမ္ေျခ ၃၀၀ေက်ာ္ခန္႔က စားရပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ ေဒသခံ သင္းေထာက္ ဦးဘရန္ေတာင္ထံမွ သိရပါသည္။

“အခုခ်ိန္မွာ ေရကလုံးဝမက်ဘူး။ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြက စားနပ္ရိကၡာေတြ ျပတ္ေနၿပီ။ အဓိကေတာ့ ေသာက္ေရနဲ႔ ေဆးဝါးပစၥည္းေတြ လုိေနတယ္။ အားလုံးက ေရနစ္ေနတဲ့ အိမ္ေပၚမွာ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနၾကတယ္။ ဘယ္အေထာက္အပံ့အကူအညီလည္းမလာၾကဘူး”ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပါေပါင္းေက်းရြာမွ ေရေဘးသင့့္္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေရနစ္ေနသည့္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္သာမက ေရလြတ္ကုန္းေပၚမ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနရေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

ဇူလုိင္လ ၁၃ရက္ေန႔ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရသည္ စုိးရိမ္မွတ္ေက်ာ္လြန္၍ ျမင့္တက္မႈလာေသာေၾကာင့္ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဆင္ကုန္းရပ္ကြက္၊ မဟာဒီးရပ္ကြက္၊ ခြန္သာရပ္ကြက္၊ တပ္ကေလးရပ္ကြက္ စေသာရပ္ကြက္တုိ႔မွာ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေရေဘးသင့္ ျပသာနာ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

Photo- Hpauyam La Aung

Related Articles

Back to top button