သတင်း

နန္႔ဝါသစ္ေတာ္ၾကိဳဝုိင္းကုိ ေဒသအစုအဖြဲ႔ပုိင္ CF ေလွ်ာက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေန

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တစ္ရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ထားသည့္ နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းအား ေဒသအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာေျမ CF ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေျမခြဲေဝမူနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံမ်ားအၾကား ညီညႊတ္မူမရိွျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ CF ေလွ်ာက္ရာ အဆင္မေျပမူမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ခရုိင္သစ္ေတာဦးစီးမွဴးနဲ႔ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျမရရိွေရး ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလက်န္ေဇေခါင္က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“သူတို႕က လုပ္ရမယ္ ေလွ်ာက္ရမယ္လုိ႔ေျပာတာမွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကေန ေျမခြဲေကာ္မတီ ဆိုတာလုပ္လာတဲ့ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕အသင္းသားေတြအေနနဲ႕ေလွ်ာက္ျဖစ္ေအာင္ဆုိျပီး ေျမခြဲေကာ္မတီ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမျပင္မွာ CF ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသးဘူး။ ေလွ်ာက္ထားတာလည္း ဘယ္ေရာက္သြားလဲမသိဘူး။ ဘာလုိ႔မရလဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတာက နင္တုိ႔ခ်င္းခ်င္းမညီညႊတ္ဘူး နင္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ညီညႊတ္ရင္ ျပသာနာမျဖစ္ရင္ ေလွ်ာက္လုိ႔ရႏုိင္တယ္ဆုိျပီးေျပာလာတယ္။” ဆုိျပီး ေျမယာျပန္လည္ရရိွေရးဦးေဆာင္ေနသူ ေဒသခံဦးလက်န္ေဇေခါင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါသစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းတြင္ မုတ္က်ိတ္၊ လျမန္၊ နမ့္ဝါ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၃၆ ပါဝင္ျပီး ၎တုိ႔အား အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာၾကိဳးဝို္င္းအျဖစ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနအဆင့္ဆင့္သုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကျပီး ႏွစ္ ၂၀ ၾကာျမင့္ျပီးေနာက္ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေစရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရိွခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ ၁၃၆ ဦးထဲမွ လက္ငုပ္လက္ရင္းအတုိင္း ရရိွလိုသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လုပ္ေဆာင္မူေၾကာင့္ ယခုလုိျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိၾကသည္။

“ ဒီကိစၥက က်ေနာ္တုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္ေသာသူက တစ္ျခားအဖြဲ႕အစည္းကလူေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ေျပလည္မူမရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဟုတ္တယ္။” ဆုိျပီး ေဒသခံတစ္ဦးကဆုိသည္။

ထုိေနရာတြင္ ယခင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ားရိွသကဲ့သုိ႔ ေနာက္ပိုင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ရွိျပီး ေျမယာခြဲေဝေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်ခြဲေဝမည္ကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၁၃၆ ဦးထဲက တစ္ဦးတစ္ေလ ကန္႔ကြက္ေနေပမယ့္လည္း သူ႕ကို က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေန အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျဖရွင္းသြားမယ္” ဆုိျပီး ဦးေဆာင္သူ ဥိီးလက်န္ေဇေခါင္က ဆက္ေျပာသည္။
တစ္ရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ထားသည့္ နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းအား ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ပုိင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဧက ၂၀၀သေဘာတူထားေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသည့္လူအေျခေနေပၚမူတည္ျပီး ဧကအေျပာင္းအလဲ ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ေန႔ ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီးမွဴးနဲ႔ေဒသခံမ်ား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အဲဒါက လူဦးေရအေျခေနရယ္ သူတုိ႕ရဲ႕လုပ္ကိုင္စြမ္းအားေပၚမူတည္ျပီး ေျမအေနထားရယ္ က်ေနာ္တုိ႔ဌာနက ေျမျပင္ေပၚမွာ စီမံခန္႔ခြဲျပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အေျခေနေပၚမူတည္္္္္္ျပီးေတာ့ ဧကကေတာ့ အေျပာင္းလဲရိိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါတယ္။” ဆုိျပီး ျမစ္ၾကီးနား ခရိုင္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးႏုိင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းကို ယခင္က ဦးညႊန္႔ေအာင္ကုမၼဏီမွ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ထားမူကို ေဒသခံမ်ား တုိင္ သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းနယ္ေျမ ၅၅၈ ရိွသည့္အနက္ ဧက ၂၀၀ ကုိ ေဒသခံမ်ားအားအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာၾကိဳးဝို္င္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္္သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းေလွ်ာက္ရန္ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ယေန႔ခိ်န္ထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button