သတင်း

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ က်ဴရွင္းကာရာေတးျပိဳင္ပြဲသုိ႔ ကခ်င္လူငယ္ ၃ ဦးပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည္

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွက်ဴရွင္းကာရာေတး ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္လူငယ္ ၃ဦးပါဝင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားအျဖစ္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာရွ ၁၅ ႏုိင္ငံျပိဳင္ပြဲမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွ ၃ ဦး ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ၃ ဦး စုစုေပါင္း လူငယ္ ၆ ဦး သြားေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွလူငယ္ ၃ ဦးအနက္ ၂ ဦးမွာ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ Zai Wunpawng Kyoshin Karate Club အသင္းမွ နည္းျပ ဦးယိန္းေခၚ (Slg.Bwi Lap Ying Bawm) ထံမွ သိရပါသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ ျမစ္ႀကီးနား တပ္ကုန္းစစ္ေရွာင္စခန္းမွ ေမာင္ေဂါလုဒြဲလတ္ (Shd.Gawlu Doi Lat) ႏွင့္ ေမာင္ေဒးဂ်ာဆန္ (Shd. Day Ja San) တုိ႔ ၂ ဦးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ၁ ဦးမွာ ျမစ္ႀကီးနား YMCA က်ဴရွင္းကာရာေတးအသင္းမွ ေမာင္မုန္ရာ (Shd.Mung Ra) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေမာင္ေဂၚလုဒြဲလတ္သည္ အသက္ ၁၂ နဲ႔ ၁၃ ၾကား၊ ေမာင္ေဒးဂ်ာဆန္သည္ အသက္ ၁၀ နဲ႔ ၁၁ၾကား ႏွင့္ ေမာင္မုန္ရာ သည္ ၇၀ကီလိုတန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

လက္ရွိသြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ပြဲမွာ ကမာၻ႔တတိယအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကခ်င္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်ဴရွင္းကာရာေတး အရည္အေသြးမွီလာေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Photo-Bwilap Ying Bawm

Show More

Related Articles

Back to top button