သတင်း

ဖားကန္႔ေဝွခါေက်းရြာေဒသခံမ်ားဆႏၵျပမႈေပၚ ကုမၸဏီဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအား အားရမႈ မရွိေသးဟုဆုိ

ဖားကန္႔၊ ေဝွခါေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ၆ ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားေသာ လူေနအိမ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေပၚ ေက်နပ္ အားရမႈမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေဝွခါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ၃ ခုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ညိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ပ်က္စီးသြာသည့္ အိမ္ေထာင္စု၂၇အိမ္ကုိ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ နဂုိမူလအတုိင္း ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ၁ အိမ္ေထာင္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ သိန္းတိတိေပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ရတနာသိန္းေရႊ ကုမၸဏီ ၁ ခုတည္းသာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အျပင္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းကုိလည္း ေပးေလွ်ာ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံ ဦးေဇာ္ဦး ကခ်င္သတင္းဌာန KNG သုိ႔ေျပာဆုိပါသည္။

“ပ်က္စီးသြားတဲ့ အိမ္ေတြကုိ ေျမဖုိ႔တာတို႔က လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစတုန္းက ၿမိဳ႕နယ္လူႀကီးေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးတုန္းကေတာ့ ကုမၸဏီ ၃ခုက လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အခုက ရတနာသန္းေရႊ ကုမၸဏီ ၁ခုသာလုပ္ေပးေနတယ္။ သူတို႔က ေျပာထားတဲ့အတိုင္းမလုပ္ေပးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က အျမန္လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္းက မိုးလည္းက်ေတာ့မယ္။ ဒါကုိ သူတို႔ဘက္ကေန အားရလုပ္ေပးေစခ်င္တဲ့ေစတနာမရွိဘူး” ဟုေျပာ ဆိုသည္။

၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပုိင္း ရတနာသန္းေရႊ ၊ ေက်ာက္စိမ္းေျမ ႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ စသည့္ ကုမၸဏီ ၃ခုက ေက်းရြာအတြင္းေျမစာပုံခ်ျခင္းေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ၂၇အိမ္ခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား ေမလ ၂၃ရက္ေန႔ လမ္းပိတ္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Show More

Related Articles

Back to top button