သတင်း

ရွမ္းျပည္တြင္ ကခ်င္ႏိုုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူ

ရွမ္းျပည္အတြင္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုထူေထာင္ရန္ ​ေမလ ၂၈ ရက္မွစတင္ကာ ၂ရက္တာေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ပါတိီထူေထာင္ရန္ အတည္ျပဳေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ ယာယီတာဝန္ခံ Duwa Tangbau Naw Hkam ဆိုုပါသည္။

“ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ေျပာစရာမရိွေအာင္ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာတဲ့သူေတြအားလံုးကလည္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဖြင့္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ပါတီထူေထာင္သင့္ျပီ ဆုိျပီး အားလံုးသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ က်ေနာ္တို႔အတြက ေအာင္ျမင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်နုိင္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္တယ္။” ဟု ပါတီယာယီတာဝန္ခံ ကေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၅၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ပါတီ၏ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ က္ိစၥမ်ား ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျပိီျဖစ္သည္။

“ခုက်ေနာ္အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ပါတီတစ္ခု တစ္ကယ္ပဲ ထူ ေထာင္သင့္ျပီလုိ႔ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ရွမ္းျပည္မွာရိွတဲ့ ကခ်င္လူထုကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးတစ္ခုေတာ့ ရိွကို ရိွသင့္ျပီလုိ႔ျမင္တယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ Duwa Tangbau Hkun Myat (ဦးတီခြန္ျမတ္)၏ ညီျဖစ္သူ မုုံးကိုုျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဒူ၀ါ တီေနာ္ခမ္း သည္ လား႐ိႈးျမိဳ႕ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ၏ သင္းေထာက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ထူေထာင္မည္ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ပါတီတစ္ခုထူေထာင္ရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ားက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ိဳးမျဖစ္ရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ အမွီအခိုကင္းသူမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

သို႔ေသာ္လက္ရိွ ရွမ္းျပည္တြင္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ရန္ ဦးေဆာာင္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႕စစ္မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနျခင္းအေပၚ ကခ်င္လူထုအခ်ိဳ႕စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနသည္။

ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ မူဆယ္ (Mung Mau) ဇုုံနယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴး Rev. Zau Ra က ယခုလုိ သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒါကိုစိုးရိမ္ေနတဲ့အတြက္ ဦးေဆာင္တဲ့ဆရာေတြကို ေမးပါတယ္။ ကခ်င္ပါတီဖြင့္တာေတာ့ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔စစ္ေတြဦးေဆာင္ျပီးလုပ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ေနာင္မွာ သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဴပ္ (control) လုပ္တာမိ်ဳး ရိွလာႏုိင္မလားဆိုျပီး တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီပါတီကို ဦးေဆာင္ဖုိ္႔မဟုတ္ပါဘူး လက္ရိွဒီကခ်င္လူထုအတြက္ က်ေနာ္တု႔ိက ဦးေဆာင္ေပးတာဘဲျဖစ္တယ္ဆုိျပီး ေျပာပါတယ္။ ဒီပါတီျဖစ္လာဖုိ႔ရန္လည္း က်ေနာ္တုိ႕ေဆြးေႏြးပြဲ ၃ၾကိမ္ေလာက္လုပ္ခဲ့ၾကျပီ။ ဒီအေပၚမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူ စေရြးကတည္းက လူထုကေရြးတာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွာ ပါဝင္တဲ့သူေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မေရြးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီပါတီက တစ္ကယ္ပဲျပည္သူအတြက္ အားကိုးရတဲ့ ပါတီေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ုျမင္တယ္။” ဟု ၎အျမင္ကို သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္ပါတီထူေထာင္ေရးကို ပထမအၾကိမ္ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ စကာ ၂ရက္သာ က်င္းပခဲ့ၾကျပီး ယခုအၾကိမ္က်င္းပျခင္းမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ ဇြန္လမွစကာ ပါတီေကာ္မတီမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Show More

Related Articles

Back to top button