သတင်း

ေနရပ္ျပန္လိုုေသာ ခ်ီေဖြ စစ္ေရွာင္မ်ားကိုု ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုုပ္ေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ စစ္ေရွာင္မ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လိုသူမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ စီမံကိန္းအိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေရွာင္တာဝန္ခံမ်ားက ဆုိသည္။

Chipwe (ခ်ီေဖြ)ျမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ေလာ္ေဝၚႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (LBC)ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC)မွ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ခုိလံွဳေနထုိင္ၾကသည့္ စစ္ေရွာင္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လိုသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စီမံကိန္း အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေပးျပီး စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာ္ေဝၚနွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ စစ္ေရွာင္တာဝန္ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခ်င္တဲ့သူေတြ နာမည္စာရင္း လုိက္ေကာက္တဲ့ခိိ်န္မွာ ေျပာင္းခ်င္တဲ့သူေတြက အရမ္းမ်ားေနၾကတဲ့ခ်ိန္က်ေတာ့ မဲစနစ္နဲ႔ဘဲလုပ္လုိက္ရတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအေနနဲ႔ ဒီတစ္ၾကိမ္ျပီးရင္ ေနာက္ထပ္ျပန္ျပီး စီမံကိန္းအိမ္ယာေတြ ထပ္ျပီးေဆာက္လုပ္ေပးသြားအံုးမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။” ဟု ေလာ္ေဝၚႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ စစ္ေရွာင္တာဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ အမူေတာ္ေဆာင္ ဆရာမ ေဒၚတုိက္ညြယ္ (Tai Nyoi)က ခုလုိေျပာသည္။

ယခုေျပာင္းေရႊ႕ေပးေနသည့္ စီမံကိန္းအိမ္ယာသည္ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ မူလေနရပ္တြင္မဟုတ္ဘဲ ခ်ီေဖြျမိဳ႕မွ ၁မိုင္ခန္႕ကြာေဝးသည့္ မေဂါင္ေက်းရြာတြင္ျဖစ္ျပီး ပထမဆံုးေျပာင္းေရႊ႕ေနထု္ိင္သည့္ အၾကိမ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာရ္ိွေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“မေန႕က စေျပာင္းတဲ့အေနနဲ႔ ဆုေတာင္းတာေတြအားလံုးလုပ္ျပီးသြားျပီ ဒါေပမယ့္ ခုေလာေလာဆယ္မွွာ အိမ္ေျခ ၁၁ အိမ္သံုးဖုိ႔အတြက္ ေတာင္က်ေရကေနသြယ္ထားတဲ့ ေရပိုက္အေသးတစ္ခုဘဲ ရိွေတာ့ ေရအဆင္မေျပတာေတြ ျပီးေတာ့ မိီးမရေသးဘူး။ အိမ္ဆုိအိမ္သက္သက္ဘဲ ရိွပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒိီစစ္ေရွာင္စခန္းမွာ ေနရတာထက္စာရင္ စိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္အိမ္ဘဲဆုိေတာ့စိတ္နဲ႔ ေနရတာပိုျပီးေတာ့လြတ္လပ္တယ္။” ဆိုျပီး မေကာင့္ေက်းရြာတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျပီျဖစ္သည့္ စစ္ေရွာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေဘာမ္ေမွ်ာ္ (Bawm Myaw)က ေျပာသည္။

Makawk (မေကာင့္)ေက်းရြာတြင္ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသည့္ စစ္ေရွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA မ်ားၾကား ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည့္ စစ္ေရွာင္မ်ားျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းအိမ္ယာျဖင့္ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေနေသာ္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေျပာင္ေရႊ႕ေနထုိင္လုိသူမ်ား နည္းေနေသးေၾကာင္း စစ္ေရွာင္တာဝန္ခံမ်ားက ဆုိသည္။

“က်မတုိ႔က ကိုယ့္ေနရပ္ဘဲကိုယ္ျပန္ခ်င္တယ္။ ခုစီမံကိန္းအိမ္ယာဆုိတာက အိမ္သက္သက္ဘဲရိွတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူး။ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖုိ႔အတြက္လည္း ဘာမွမရိွဘူး။ ကို္ယ္႔ရပ္ရြာမွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္လယ္ေတြ ကိုယ္ပုိင္ေျမေတြရိွတယ္။ ဒီမွာက ကိုယ္႔ေနရာမဟုတ္တဲ့ခ်ိန္က်ေတာ့ အစစအရာအရာအရမ္းခက္တယ္။ ေျပာင္းဖုိ႔ဆုိရင္ ကိုယ့္ေနရပ္ေဒသကိုပဲ ျပန္ခ်င္တယ္” ဆုိျပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ မပါဝင္သည့္ စစ္ေရွာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေဘာမ္နမ္ (Bawm Nam)က ေျပာသည္။

ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္အိမ္ေျခစုစုေပါင္း ၅၀၀ခန္႔ ရိွျပီး စစ္ေရွာင္အမ်ားစုသည္ မိမိေနရပ္သို႕သာ ျပန္လည္ေနထုိင္ခ်င္ၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button