သတင်း

က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြး

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ က႑အသီးသီးမွာ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ က်ား မ ေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္စားသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ Gender Equality Network တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားတို႔ျဖင့္ ဇြန္ ၂၁ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား မဒီရာဟုိတယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခန္းက႑မွာ ပုိမိုပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပသာနာေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္မႈအားေကာင္လာႏုိင္ရန္၊ သဘာဝသယံဇတႏွင့္ ေျမယာခြဲေဝမႈ စေသာ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိရန္ စေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

“အဓိကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔တန္းတူ အခြင့္အေရးရခ်င္တယ္။ က်မတို႔အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရတယ္ ဆိုတာကလည္း ကုိယ့္ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသာနာေတြ ေအာက္ေျခကအစ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြ ဥပေဒျပဳႏိုင္တဲ့ သူေတြကုိ တိုက္ရုိက္ေတာင္းဆို တင္ျပခုိင္းတဲ့သေဘာ။ ဒါမွ သူတုိ႔ကသိသြားမယ္”ဟု Gender Equality Network မွ တာဝန္ရွိသူ ေမစံပယ္ျဖဴက ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑အသီးသီး အမ်ဳိးသားမ်ားပါဝင္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမ်ားေနသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆုံး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ရက္မွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚနန္႔ခမ္းရင္ ေျပာဆိုထားသည္။

“ က်မတုိ႔ အဓိကေျပာခ်င္တာက က်ား၊ မ ေရးရာ က႑မွာ ခြဲျခားစရာမလိုဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိအနည္းဆုံး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားထက္ အမ်ဳိးသမီးက ၅ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားေနတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ ကုိယ္တိုင္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမယ္ ဆိုရင္ က်ား၊ မ တန္းတူျဖစ္သြာမယ္”ဟုေျပာဆိုသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဥေရာပ သမၼဂအဖြဲ႔ (European Union) သံအမတ္ Kristian Schmidt ကုိယ္တုိင္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဌာနအသီးသီးမွာ ေနရာေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္ေၾကာင္းကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုသြားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button