သတင်း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘိန္းခင္း ကုလသမဂၢ UNODC ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ ၂ ဆ မ်ား ဟုု KIO ဆိုု

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိဘိန္းခင္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနမႈသည္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရံုး UNODC ၏ ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ထက္ ၂ဆ ပိုုမ်ားေနေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ဆိုုလိုုက္သည္။

UNODC ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ထက္ ၂ဆ မ်ားေသာ ဘိန္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္ာအစုိးရ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဇြန္လ ၂၆ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔မွာ ထုုတ္ျပန္ေသာ KIO အစီရင္ခံစာ က ဆိုုသည္။

ယခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ UNODC ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမွာပင္ ၂၀၁၇ ထက္ ၂၀၁၈ တြင္ ဘိန္းခင္း စုိက္ပ်ိဳးမႈ ၅၀၀ ဟတ္တာ ေလွ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ယခု KIO အဖြဲ႔ Drug Issue Fact-Finding Commission IDFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ ၂၀၁၈ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းခင္း ၆၉၁၈ ဟက္တာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာျပထားပါသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသက မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ မူလအရင္းျမစ္ကုိ သိရွိေစဖုိ႔ နဲ႔ ဒါကုိ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းမွန္ ေျဖရွင္းသင့္သလဲ ရွာေဖြသိရွိႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ ယံုၾကည္ထုိက္တဲ့အတြက္ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔ ေကာက္ယူထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာလည္း မဟုတ္သလုိ ရွမ္းျပည္နယ္လံုးရဲ႕ အခ်က္အလက္လည္း မပါပါဘူး။ ဒါက ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမွာ ျပဳစုထားတဲ့ ခုိင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ျဖစ္တယ္။” ဟု လိုုင္ဇာျမိဳ႕ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ျပန္ၾကားေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးၾကီး Naw Bu (ေနာ္ဘူ) ေျပာပါသည္။

DIFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘိန္းခင္းအမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ေနရာမ်ားမွာ Kambaiti (ကန္ပုိင္တီ)၊ Sadon (ဆဒံုး)ေဒသ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ တပ္မတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၁ ကခ်င္ေဒသ တစ္ေၾကာ့ျပန္ တုိက္ပြဲျဖစ္လာျပီးေနာက္ အစုိးရတပ္မေတာ္ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ကာ စုိးမုိးထားေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ Danai (တႏုိင္း)၊ Sumprabum (ဆြမ္ပရာဘြမ္)၊ Putao (ပူတာအုိ) စသည့္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဘိန္းခင္း စုိက္ပ်ိဳးမႈ ရွိလာေၾကာင္း ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပူတာအုိျမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေဒသခံ သာမန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ မူးယစ္ေဆးဝါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ထားသည္ဟုလည္း ပါရွိပါသည္။

ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ ရာမ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံု အမ်ားစုကုိ ရွမ္းေျမာက္ အစုိးရတပ္မေတာ္ေအာက္ ျပည္သူ႔စစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရျပီး ပုိင္ရွင္မ်ားကေတာ့ တရုတ္ျပည္က တရုတ္ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းေျမာက္မွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ သိပ္သည္းေသာ တႏုိင္း၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဝုိင္းေမာ္၊ ဖားကန္႔၊ ဟုိပင္၊ ဗန္းေမာ္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီေနေၾကာင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ထက္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ေစ်းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ေက်ာက္ေမွာ္၊ တႏုိင္းေရႊေမွာ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ ကာကြယ္ေပးမႈေအာက္လုပ္ေဆာင္ေနျပီး နယ္ေျမခံ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ လာဒ္စားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိသုိ႔ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏြံ႔ထဲတြင္ ေဆးစြဲေနသူ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ရွမ္း နဲ႔ ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ေဒသ ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲလွေသာ မူးယစ္အႏၱရယ္ကုိ ရွင္းလင္းရန္ ကခ်င္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ အေျချပဳ လူထုမူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ Pat Jasan (PJS)ကုိ ၂၀၁၄ တြင္ ထူေထာင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းခင္း ဖ်က္စီးမႈ အစီစဥ္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ေႏွာင္းပုိင္း တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ PJS ေခၚလူထုမူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔က မူးယစ္အႏၱရယ္ ပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ားသာလုပ္ေဆာင္ေန ျပီျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ေနျပီး မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုကုိ နည္းပညာႏွင့္ အျခား အကူညီမ်ား ေပးကာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

“ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆးဝါး မကင္းစင္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေနမႈမွာ သူတုိ႔ ပါဝင္ေနတယ္လုိ႔ ေတြ႕တယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ရပ္ပစ္သင့္ပါျပီ။ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အတူလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ အစုိးရေကာ တပ္မေတာ္ေကာ ေျပာတာက မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ရွိတဲ့ဘက္လုိ႔ အျပစ္တင္ထားတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံေရးအျမန္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျပီး ဒီမူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ အတူပူးေပါင္းရင္ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံ အရမ္းျငိမ္းခ်မ္းျပီး မူးယစ္ကင္းစင္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။” ဟု KIO ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးၾကီး Naw Bu (ေနာ္ဘူ) ေျပာဆုိသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွ႔ံ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးသည့္ အစီစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button