သတင်း

ကခ်င္ျမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္ ထပ္မံခြင့္ျပဳ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

ေရႊဂူၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပူတာအုိၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ေနရာ ၃ ခုတြင္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္ ၂၀ ကြက္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္ကြက္ ၁ ကြက္ကုိ ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေန႔ ျပည္နယ္သတၳဳရုံးတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

“လုပ္ကြက္ေတြေပးတာျဖစ္တယ္။ အားလုံးက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ။ အဓိကေတာ့ တရားမဝင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူေတြမ်ားလာေတာ့ ဒီလို နည္းလမ္းမွန္မွန္ ဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု ျပည္နယ္သယံဇာတဝန္ၾကီး ဦးဒါရွီလဆုိင္း ေျပာပါသည္။

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုိလာေသာေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ အေနျဖင့္ တရားဝင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၳဳတူးေဖာ္ခြင့္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုအတြင္း လုပ္ကြက္စုစုေပါင္း ၁၃၅ ခန္႔ကုိ ခ်ထားေပးေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆုိ ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရထံသုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ လည္း ေသခ်ာစီစစ္ၿပီးေနာက္ မၾကာမွီ ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ သတၳဳရုံး ေျပာဆုိခ်က္မွ သိရပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button