သတင်း

ကခ်င္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ ဝန္ၾကီးသစ္ခန္႔အပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တြင္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္္း ကုိ ဝန္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ႀသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးအသစ္ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္သူရွိ မရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ NLD အစုိးရ ၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းအရ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိသည့္ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ၾကီးအသစ္ ဦးေဇာ္ဝင္း က သုံးသပ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းကုိ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္မွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button