သတင်းအမြင်

စစ္တပ္ႏွင့္ဆယ္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ရန္ ကုလ FFM ေတာင္းဆိုုိ

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္ FFM က ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္

ယင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္ MEHL ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း MEC တုိ႔က ႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရး က႑မ်ိဳးစံုတုိ႔မွ အနည္းဆံုး လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၀ ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား တူးေဖာ္ေရး လုိင္စင္မ်ားပင္ ရရွိထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လမွစတင္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္ျပီး ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာ ျမန္မာျပည္ရွိ ကုမၸဏီႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၄၅ ခု က ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ေဒၚလာ (၁၀)သန္းေက်ာ္ အလွဴေပးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအထဲတြင္ ကေမၻာဇအုပ္စု [Kanbawza (KBZ) Group] ႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာ (Max Myanmar) တုိ႔လည္း ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ျခံစည္းရုိးကာရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈအတြက္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း မစ္ရွင္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ခရစ္စီဒုိတီ က ဆုိထားသည္။

ကေမၻာဇအုပ္စု (KBZ) က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိ္င္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ကုိ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ မီလီယံ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ မီလီယံ ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး၊ မက္စ္ျမန္မာအုပ္စု (Max Myanmar) ကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံျပဳခ်က္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေကာ္မတီကုိ ေဒၚလာ ၆၅၄၀၀၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ေဒၚလာ ၉၇၆၈၅၇ လွဴဒန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းေငြေၾကးမ်ားကုိ ျခံစည္းရုိးရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ကခ်င္ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ကုိ ေရာင္းခ်မႈလမ္းေၾကာင္းကုိ စစ္တပ္က အုပ္စုိးလုိက္ျပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန (မပခ)မွ အရာရွိ အဆင့္ဆင့္မွလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈကေန အက်ိဳးအျမတ္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါသည္။

၂၀၁၇ တႏုိင္းတုိ္က္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ခံရမႈႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခုိင္းမႈတုိ႔ကို တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစျပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာ တုိက္ယာဥ္မ်ား ၊ စစ္သေဘာၤမ်ား၊ ဒံုးမ်ားႏွင့္ ဒံုးလႊတ္အေျမာက္မ်ားကုိ ေပးခဲ့ေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံ ()ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေပါင္း (၁၄) ခုကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ Fact-Finding Mission က ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

ယခုအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာကုိ လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

Show More

Related Articles

Back to top button