သတင်း

KIO ေခါင္းေဆာင္၏ အထူး ‘ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း’ ဆုေတာင္းပြဲ လိုင္ဇာမွာ ျပဳလုပ္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Nban La မိသားစု၏ အထူးေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဆုေတာင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎၏ လိုင္ဇာ ေနအိမ္ဆုေတာင္းျခင္းအစီစဥ္တြင္ “KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ အသက္ (၇၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔၊ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သက္ (၅၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သက္ (၄၅)ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုေတာင္းပြဲဦးေဆာင္ေသာ လိုင္ဇာျမိဳ႕ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC)အသင္းေတာ္ က သင္းအုပ္ဆရာ Rev. Lahpai Shing Rip ေျပာပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Nban La မိသားစု၏ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းပြဲသို႔ လိုင္ဇာျမိဳ႕ ခံမ်ား ႏွင့္ KIO မိသားစုမ်ား အျပင္ လိုင္ဇာျပင္ပမွ အထူးဖိတ္ၾကားေသာ ေဆြမိ်ဳး၊ ဧသည္ေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သင္းအုပ္ဆရာက ဆိုပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Nban La သည္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဥကၠဌ တာ၀န္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ထိ ထမ္းေဆာင္းခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျဖစ္လာခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Nban La က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး (bilateral ceasefire) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အစျပဳ တင္ျပညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

Related Articles

Back to top button