သတင်း

ကခ်င္ရြာသားမ်ား ထိုင္းဘုရင္မ ေမြးေန႔ အပင္ ၉၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပိ်ဳး

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း Chiang Mai Province ကခ်င္ရြာသားမ်ားက ၾသဂုတ္ (၁၂)ရက္ ဘုရင္မ ေမြးေန႔မွာ ပထမဆုံး အပင္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပိ်ဳးျခင္းအစီစဥ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုင္းဘုရင္ ရာမ () တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည့္ Chiang Dao ခ႐ိုင္ Ban Mai Samakee ကခ်င္ရြာသားမ်ားက Fang ခ႐ိုင္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ထိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA စခန္းတည္ခဲ့ေသာ Htam Ngop Bum ေတာင္ေပၚသို႔ တက္လာၿပီး ဘုရင္မေမြးေန႔ အထူး သစ္ပင္စိုက္ျခင္းအစီစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္အမိိ်ဳးသားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနရာေပးေသာ ထိုင္းဘုရင္ ႏွင့္ ဘုရင္မကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သစ္ပင္စိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးစားရတဲ့ ဘုရင္နဲ႔ဘုရင္မကို ေက်းဇူးတင္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ပူတဲ့ေဒသမွ ေအးတဲ့ေဒသဆီကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေနစရာေျမ စီစဥ္ေပးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ GOC ရိွခဲ့တဲ့ ကာလ ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံအထဲ ၀င္ခြင့္ရၿပီး ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ထိုင္းဘုရင္တို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ၾကိဳဆိုခဲ့တယ္ဟု ပထမဆုံး ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး (KIO/KIA) ေခါင္းေဆာင္ GOC Lahtaw Zau Seng ကာလ KIA စစ္သားေဟာင္း ႏွင့္ Ban Mai Samakee ရြာသား ဦး Kareng Hkawng Hawng က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာျပသည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေနေသာ ကခ်င္လူမိ်ဳးမ်ားစုစည္းေနထိုင္လာၾကသည့္ ရြာသို႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းဘုရင္ ရာမ() Bhumibol Adulyadej ႏွင့္ မင္းသမီး Sirindhorn အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Ban Mai Samakee ေက်းရြာကို ကခ်င္ရြာ အျဖစ္ တရား၀င္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ကခ်င္ရြာသားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ တနလၤာေန႔ Htam Ngop Majoi သစ္ပင္စိုက္ပိ်ဳးျခင္းအစီစဥ္သို႔ ထိုင္း Royal Project ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ထိုင္းဘုရင့္စစ္သားမ်ား (Royal Thai Army)၊ ထိုင္းအစိုးရ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ Fang ခ႐ိုင္ Sinjai တ႐ုတ္ရြာသားမ်ား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ KIA စစ္သားေဟာင္းမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။

၁၉၇၉၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း KIA စစ္သားအခိ်ဳ႕ ထိုင္းအစိုးရစစ္တပ္ဘက္တြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ၎တိုက္ပြဲတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦး Hkawng Hawng က ဆိုပါသည္။

 

Show More

Related Articles

Back to top button