သတင်း

ေရေဘးသင့္ ေနာင္မြန္းေဒသခံမ်ားကို ရဝမ္လူငယ္အဖြဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ကူညီေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပူတာအိုခရုိင္ Nawngmun (ေနာင္မြန္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရေဘးသင့္ ေဒသခံမ်ားကို Rawang (ရ၀မ္)လူငယ္အဖြဲ႕မွ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။

ေရၾကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အိမ္ေျခ ၂၀ေက်ာ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို Rvwang New Generation Congress Myanmar မွ ၾသဂုတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔ သြားေရာက္ ကူညီေထာက္ပ့့ံခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အဲ့ဒီဘက္ရွိတဲ့ ေဒသခံေတြက ေရေဘး ေတာ္ေတာ္ဆိုးရြားစြာၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ေရကလည္း ခဏေလးနဲ႔ မက်ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ရဝမ္လူငယ္ေတြအေနနဲ႔က တတ္ႏုိင္သေလာက္ စုၿပီး သြားေရာက္ကူညီခဲ့တယ္ဟု လူငယ္တာဝန္ခံ မဘု ဆင္ဆာရ္း (Mvbøq Sønsvr) ေျပာပါသည္။

ဆန္၊ ဆီ၊ ဆပ္ျပာ၊ ဓါတ္ဆား၊ အာဟာရ ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေရေဘးဒဏ္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ Yapbaw (ရပ္ေဘာ့) ႏွင့္ Babaw (ဘေဘာ့) ေက်းရြာ ()ရြာ ရြာသားမ်ားကို ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲံသည့္ ဇူလိုင္ လ လယ္ပိုင္းက ေနာင္မြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လူငယ္အဖြဲ႔မွသိရသည္။

Related Articles

Back to top button