သတင်း

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသခံမ်ား၏ ‘ေသြးစြန္းေနေသာ’ ပယင္း

ကမာၻ႔အဖုိးတန္ရတနာ ပယင္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းပုိက္လုိက္ျခင္းသည္ ၄င္းေဒသရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေသြးစြန္းေသာပယင္း’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာအုပ္ မိတ္ဆက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ Kachin Development Networking Group (KDNG) တုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေသြးစြန္းေနတဲ့ ပယင္းေမွာ္လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ကမာၻမွာ အရမ္းအဖုိးတန္ ရတနာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီဟာကုိ ေသြးစြန္းျပီး ရယူၾကတယ္။ ေသြးေျမက်တဲ့ ေနရာ။ ငုိေၾကြးသံေတြနဲ႔ ျပည့္တဲ့ေနရာျဖစ္တယ္ဟု အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ေဝသည့္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြက္ရက္ KDNG မွ ဦး Tsa Ji က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ေျပာပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆုိမႈအရ ျမန္မာ့ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ ပယင္းတူးေဖာ္မႈသည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ အထိ အျမင့္ဆံုးရွိခဲ့ျပီး ျမန္မာျပည္ ေနရာေဒသစံုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေသာင္းခ်ီ ထုိေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

တူးေဖာ္ရရွိေသာ ပယင္းမ်ားကုိ ေမွာ္ေဒသမွ တႏုိင္းျမိဳ႕သုိ႔ စက္ေလွျဖင့္သယ္ယူျပီး ထုိမွတဆင့္ ကားလမ္းျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔ကာ အနည္းအက်ဥ္းကုိသာ ျပည္တြင္းေနရာအခ်ိဳ႕ ၌ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တႏုိင္းပယင္းေမွာ္၊ ေရႊေမွာ္မ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အျမန္ဆံုးထြက္ခြာသြားရန္ ႏွင့္ မထြက္ခြာပါက KIA အျဖစ္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးသည့္စာကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က၂၀၁၇ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေထာင္ခ်ီေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ က်ဲခ်ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္၏ ပယင္းေမွာ္သိမ္းပုိက္တုိက္ပြဲေၾကာင့္ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္း (Nambyu Nam Hkam)၊ အင္ဂါးဂါ (N’ga Ga)၊ ဝုိင္ေလာ္ (Wailaw)၊ ထန္ဘရာ (Htang Bra) ႏွင့္ နမ့္ေဂါင္ (Nam Gawn) စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ဌာေနသား ေထာင္ခ်ီ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေသာင္းခ်ီ ကုိ ထုိေဒသမွ စြန္႔ခြာေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာထားပါသည္။

ဒီေနရာဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ယာယီေနရာ မဟုတ္ဘဲ က်မတုိ႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အပုိင္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အားလံုးကုိ သိေစခ်င္ပါတယ္။ အစုိးရကုိ စာတင္တယ္ ဒီေန႔အထိ တိက်တဲ့ အေျဖမရခဲ့ပါဘူး။ ထုိးစစ္ေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း တျဖည္းျဖည္း ပုိမုိလုပ္လာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ က်မတုိ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နယ္ေျမကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္ဟု နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္ ေက်းရြာ ေဒသခံ Lu Seng (ေဒၚ လုဆုိင္း) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

တုိက္ပြဲသံ ရပ္စဲျပီျဖစ္ေသာ ပယင္းေမွာ္ေဒသတြင္ ၂၀၁၈ ဇြန္လမွ စတင္ျပီး တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္လာကာ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ထုိေဒသမ်ားတြင္ တရားဝင္အေသးစား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပယင္းႏွင့္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဌာေနသားေတြ ဒုကၡေရာက္ျပီး စြန္႔ခြာေနရတဲ့ ေနရာမွာ တရားဝင္ လုပ္ကြက္ျပန္ခ်ေပးတယ္ဆုိတာ မွားတယ္။ အခု NLD အစုိးရကလည္း မွားတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတာင္ မထြန္းကားတဲ့အခ်ိန္က စလုိ႔ အေျခခ်ေနထုိင္လာတဲ့ ေဒသခံေတြေတာင္ အခု စစ္ေရွာင္ေနရတယ္။ အသက္ေသဆံုးရေနရတဲ့အထဲ သူတုိ႔ အစုိးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိပဲ လုပ္ကြက္ခ်ေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆုိတာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ ကာကြယ္တယ္ေျပာျပီး ျပန္တူးေဖာ္မွာဘဲဟု ဦး Tsa ji က ဆက္ေျပာပါသည္။

ေဒသခံ ဌာေနသား စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေက်းရြာသုိ႔ ေနရပ္ျပန္လုိေၾကာင္း အိမ္ေထာင္စု ၃၆၃ စုမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိိတ္ဖြင့္ေပးစာကုိ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အိမ္ျပန္ခြင့္မရဘဲ တႏုိင္းျမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္သာ တရားမဝင္ စစ္ေရွာင္အျဖစ္ ခုိလံႈေနၾကရပါသည္။

သူတုိ႔ကုိ ေနစရာအိမ္ ဘာရက္ေဆာက္ေပးျပီးမွ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနပါတယ္။ တရားဝင္ စစ္ေရွာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးတာ မရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အကူညီရသင့္သေလာက္ မရပါဘူး။ ေဒသအေျခစုိက္ အသင္းေတာ္ကပဲ တာဝန္ယူျပီး သူတုိ႔အတြက္ အစားအစာ ေပးေပးျပီး သူတုိ႔ ျပန္ႏုိင္မယ့္အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေနတုန္းပါဟု ပယင္းေမွာ္ေဒသမွ စစ္ေရွာင္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ႕ေနသည့္ တႏုိင္း ကတ္သလစ္အသင္းေတာ္မွ Sara Naw Tawng (ဆရာေနာ္ေတာင္) က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ေျပာပါသည္။

တုိင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသးသည္သာမက မူလဌာေနသားတုိ႔လည္း မိမိေနရပ္ မျပန္ႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ အစိုးရမွ ၄င္းတုိ႔၏ ေျမေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္ခ်ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈေပၚ ေဒသခံမ်ား အလြန္စုိးရိမ္ေၾကာင္းေျပာဆုိေနၾကပါသည္။

ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြန္ရက္ KDNG ထုတ္ေဝေသာေသြးစြန္းေသာပယင္းအစီရင္ခံအတြက္ ၂ ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ျပီး ပယင္းေမွာ္ရွိ ေဒသခံမ်ား၊ တႏုိင္းျမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ား၊ ပယင္း ေရႊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆရာမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအေျခစိုက္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button