သတင်း

လူမႈသဟဇာတ ျမွင့္တင္ျခင္း စကား၀ိုင္း ျမစ္ၾကီးနားမွာ ျပဳလုပ္

မတူညီေသာ လူမ်ဳိးဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား လူမႈသဟဇာတ ပုိမိုရွိလာေစရန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ျခင္းအား ျမွင့္တင္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၆၊ ယေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Cartel Hotel တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္အျပင္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း မညီမညာ ပဋိပကၡမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းသဟဇာတ အားနည္းလာသည့္ အေပၚ ျပန္လည္ ကုစားႏိုင္ရန္ စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု Naushawng Development Institute မွတာဝန္ရွိသူ ဆရာမ Kumba Roi Nu ကေျပာဆိုသည္။

အခုေနာက္ပုိင္းဆိုရင္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းမယုံၾကည္မႈေတြ၊ နားလည္မႈေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ ပဋိပကၡပုိမ်ားလာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ အဲ့ဒါက လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း သဟဇာတကုိ အားနည္း ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဟဇာတကုိျမင့္တင္ဖို႔က အဓိက ဘယ္လုိခက္ခဲေနလဲ။ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲ။ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဟု ဆိုသည္။

လူမ်ဳိးဘာသာအခ်င္းအခ်င္းၾကား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ရွိခ်မွတ္္ထားသည့္ မူဝါဒ ဥပေဒက ယုံၾကည္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစမႈ ရွိမရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation)မွ Maran Jaw Gun ကယခုလိုေျပာဆုိထားပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတကုိတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိျပဌာန္ထားတဲ့ မူဝါဒ ဥပေဒေတြက လူမႈသဟဇာတကုိ ဘယ္ေလာက္ထိပ်က္ျပားေစသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အားနည္းေစတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ျပန္ဆန္းစစ္ရမယ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ ရွိေနတဲ့ မူဝါဒေတြကုိ ျပန္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမယ္ျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ သူတို႔တန္ဖိုးထားတဲ့ အရာေတြ၊ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းလာႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရမည္ဟု ေျပာဆုိသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း မတူညီတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရက ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပံ့ပူးေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈသဟဇာတမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စကားဝုိင္းတြင္ Kachin Democratic Institute (KDI)မွ Dr. Gumgrawng Hkan Naw၊ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ ဝိစိတၱသာရ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕အေျခစုိက္ All to One လူထုပူးေပါင္းကူညီမႈကြန္ယက္မွ ဦးေက်ာ္ေထြးေမာင္ ႏွင့္ Kachin Time သတင္းဌာနမွ Slg. Htingnan Htoi Awng တို႔လည္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Show More

Related Articles

Back to top button