သတင်း

တရုတ္ႏုိင္ငံသား ၃ ဦးကုိ ထပ္မံ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ လ.ဝ.က ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသား ၃ဦးကုိ ၾသဂုတ္၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တရုတ္ႏုိင္ငံသား ၃ဦးကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ေငြဒဏ္ ၅သိန္းစီခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္ႏွင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ လူဝင္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ဆရာအားဆီထံမွ သိရပါသည္။

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၃ ‘ရွမ္းနန္’အမည္ရွိ ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္မွ တရုတ္ႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီး ၁ဦးႏွင့္ ၎ဆိုင္အနီး ကပ္ရပ္ သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးခင္းသံုး ပစၥည္းေရာင္းခ်ေပးေနေသာဆိုင္မွ အမ်ဳိးသား ၂ဦး တုိ႔ကုိ လဝက ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့ ဇြန္လအတြင္း ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရေသာ္လည္း တရားမဝင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကုိလည္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔ ေငြဒဏ္ ၈ သိန္း ထပ္မံ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button