သတင်း

အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာစစ္ဥပေဒ လိုက္နာရန္ ေတာင္းဆုိ

လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တုိက္ပြဲတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ()ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ တုိ႔က ျပည္သူလူထုကုိ အကာကြယ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာစစ္ဥပေဒကုိ လုိက္နာရန္ ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕အနီးတုိက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဟစ္(Mawhik) ေက်းရြာထဲ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ()ဦး အပါ၀င္ ကခ်င္ရြာသား ()ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

အဖြဲ႔အစည္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ခံပါဝင္ေသာ အဆုိပါေတာင္းဆုိမႈတြင္တုိက္ပြဲမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ရန္၊ အရပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးရန္ ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစုိးရ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားတုိက္တြန္းရန္ ႏွင့္ အမ်ားသံုး လမ္းမ်ားဖြင့္ေပးရန္စသည့္ ()ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ ေျပာခ်င္တယ္။ စစ္ မျဖစ္ေပမယ့္ ေလယာဥ္ပ်ံေတြနဲ႔ ပစ္ေနလုိ႔ စစ္ေရွာင္ေတြ ထပ္ေပၚလာတယ္။ ေမာ္ဟစ္မွာ ကေလး ၂ ဦး အပါအဝင္ ၅ ဦးေသတယ္။ ျပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚမွာလည္း ကားေတြ မီးရိႈ႕ထားတယ္။ လူထုထိခုိက္ေစမယ့္အရာ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစည္းကမ္းလုိက္နာဖုိ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာျဖစ္တယ္ဟု ရွမ္းေျမာက္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔ (HST-NSS)မွ ဆရာမ Mai Mai (မုိင္းမုိင္) ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာစစ္ပြဲႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကုိ လြမ္းျခံဳသည့္ ဂ်ီနီဗာျပဌာန္းခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ထုိဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း မရွိေသးပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အဖြဲ႔အား ႏုိင္ငံတကာ ခံုရံုးတစ္ခုခုက စစ္ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲ အေရးယူ အျပစ္ေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာစစ္ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ျပီး ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ကာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူး အၾကံျပဳထားပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖန္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈထပ္မံျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်က္အလက္မ်ားကုိစံုစမ္းကာ ႏုိင္ငံတကာ စစ္ရာဇဝတ္ရံုုးကုိ တုိင္တန္းသြားမည့္အေၾကာင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) က စက္တင္ဘာ ()ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူထုကုိ မငဲ့ညာတဲ့ ဒီလုိလုပ္ရပ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ စံုစမ္းျပီး အေရးယူသြားမယ္လုိ႔ သတိေပးတာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လက္နက္ကုိင္ထားတဲ့စစ္တပ္ေတြက လူထုကုိ အေလးမထားၾကဘူး။ ဓါးစာခံအျဖစ္သံုးတာ၊ ရြာေတြကုိ လက္နက္ၾကီး ပစ္ထည့္တာေတြက အရမ္းရက္စက္ရာ က်တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ျပီဆုိ သက္ေသ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တုိင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္ဟု KBC ဥကၠဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ေမာ္ဟစ္ေက်းရြာ လက္နက္ၾကီးထိမွန္ေသဆံုးသြားေသာ ေဒၚ Htoi Ja (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)၊ မ Lu San (အသက္ ၁၈ႏွစ္)၊ မ Nang Mun Pan (အသက္ ၁၄ ႏွစ္)၊ ေမာင္ Zau Hkun Lat (အသက္ ၈ ႏွစ္) ႏွင့္ မ Seng Hkawn (အသက္ ၈ လ) တို႔သည္ KBC အသင္းေတာ္မွ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ က်ဴးလြန္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ယူရမည့္အေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)ကလည္း စက္တင္ဘာ ()ရက္ေန႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွလည္း ၄င္းတုိ႔လုပ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိၾကပါသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ ပုိင္ရွင္မဲ့ကိစၥမ်ားတယ္။ မူးယစ္ဆုိလည္း သိန္းေထာင္ခ်ီတန္ဖုိး ပုိင္ရွင္မဲ့။ အခုက်ည္ဆန္လည္း ပုိင္ရွင္မဲ့။ ဘယ္သူပစ္တယ္ သိေပမယ့္ မေျပာရဲဘူး။ ေၾကာက္ျပီး စုိးရိမ္ရတာမုိ႔ ကားေတြ မီးရိႈ႕တာဘယ္သူလဲ မေျပာရဲဘူး။ တစ္ေန႔ေတာ့ အမွန္တရားကုိ ေျပာႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာမယ္လုိ႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္ဟု ကြတ္ခုိင္ ေဒသခံ ရွမ္းေျမာက္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔မွ ဆရာမွ Mai Mai (မုိင္းမုိင္) ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွစတင္ျပီး ျမန္မာအစုိးရတပ္ ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္မွ တေအာင္းတပ္ TNLA၊ ကုိးကန္႔ MNDAA ႏွင့္ ရကၡိဳင္ AA တုိ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈး၊ ကြတ္ခုိင္၊ နမ္ဖတ္ကာ စသည့္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO အပါအဝင္ အဆုိေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ NRPC တုိ႔သည္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Related Articles

Back to top button