သတင်း

အစိုးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေနရာခ်ထားေရး အစီစဥ္ကို ကခ်င္ပါတီ ကန္႔ကြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ျမန္မာအစုိးရလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီစဥ္အား ရပ္တန႔္ေပးရန္ အဓိက ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ကန္႔ကြက္ တင္ျပထားမႈကိစၥ အစိုးရက ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာ (၂၀) ေသာၾကာေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ဖားကန္႔ ႏွင့္ တႏိုင္း ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္တန္႔ထားေစလုိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP က ၾသဂုတ္လ ()ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔ စာတင္ျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုလို ျပည္နယ္အစုိးရမွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားမပါတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔တင္ျပခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စုကေန တဆင့္ NRPC (အမိ်ဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန) ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ ကခ်င္ပါတီေတြကုိ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ညြန္ၾကားလာတယ္။ ျပည္နယ္အစုိးရအေနနဲ႔ေတာ့ နယ္လုံဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖို႔ ညြန္ၾကားလာတယ္။ နယ္လုံဝန္ႀကီးက ဆင့္ေခၚလာတဲ့အတြက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ဟု KSPP ယာယီဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ Duwa Gumgrawng Awng Hkam (ဒူ၀ါ ကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း) က ဆိုသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ နယ္လံုဝန္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေနလင္းထြန္း ႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန ဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္ဝင္း တုိ႔ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ျပီး၊ KSPP ဘက္မွ ဥကၠဌ Dr. Manam Tu Ja (ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာ) ႏွင့္ Duwa Awng Hkam တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု Duwa Awng Hkam ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ဆုိတာမရွိဘူး။ ေဒသခံ မဟုတ္တဲ့သူေတြကုိ အိမ္ေထာင္စု၊ မွတ္ပုံတင္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတာက လက္ရွိ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာေတြကုိ ေျမလြတ္ ေျမလပ္နဲ႔ သိမ္းယူၿပီး ေနရာခ်ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ လို႔ဘဲ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ပါတီေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္ဟုေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝသယံဇာတထြက္ရွိရာ တႏုိင္းေဒသ ႏွင့္ ဖားကန္႔ေဒသသုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား သိန္းဂဏန္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

‘Mungnawk Hkawng Uru Ga (မုန္ေနာက္ေခါင္ဥ႐ုေဒသ)’ ဟု ေခၚဆိုေသာ ယခု ဖားကန္႔ ဌာေနသားတုိ႔လည္း အစုိးရ၏ ဤအစီစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

က်ေနာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကုိ မငဲညႇာတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ျမင္တယ္။ ၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လူဦးေရ ပုိမ်ားေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္ဟု ဖားကန္႔ ဌာေနသား Sara Lamawng La Tawng (ဆရာလေမာင္လေတာင္) ေျပာပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၂၄)ရက္ေန႔ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္ျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ၾကီးတုိ႔ပါဝင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရရံုးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု  အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါစီမံကိန္း၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔ လုပ္ခဲ့ရာ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ အစီစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ KNC ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button