သတင်း

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း (၄)ဖြဲ႔ ေတြ႔ဆုံမည့္ ေနရာကိစၥ ေဆြးေႏြး ေနဆဲ

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ()ဖြဲ႕ တို႔ ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆုံမည့္ ေနရာ အတြက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံမႈအတြက္ ၾကား၀င္ ကူညီေပးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအကိ်ဳးေဆာင္မ်ား ဆိုပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (bilateral ceasefire) ကိစၥ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ေနရာ ႏွင့္ ေန႔ရက္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္အထိ မသိရေသးေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနားအေျခစိုက္ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အကိ်ဳးေဆာင္အဖြဲ႕ PCG (Peace-talk Creation Group) မွ ဒူ၀ါ Lamai Gum Ja က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို စေနေန႔က ေျပာပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ကခ်င္ KIO၊ ရခိုင္ AA၊ ကိုးကန္႔ MNDAA ႏွင့္ တအာင္း TNLA တို႔က ၎တို႔ လုံျခံဳေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ရန္ လိုလားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္လိုလားျခင္း ျဖစ္သည္။

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ()တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ကိ်ဳင္းတုံျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ပိုင္း ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း မေတြ႔ဆုံႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပန္လည္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

KIO မပါဘဲ က်န္ေျမာက္ပိုင္း ()ဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ KIO ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (Department of General Administration) ၏ အႏွစ္ (၅၀)ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းပြဲေတာ္ၾကီးကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၄၊ ၁၅ တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

KIO ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ (Gen Nban La) ၏ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔ (၅၉)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ရန္သူနဲ႔ အပစ္ရပ္ၿပီး ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး အစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိ်ဳးပမ္းေနေၾကာင္းထုတ္ျပန္လိုက္ေသာေၾကာင့္ KIO သည္ျပည္တြင္းျပည္ပကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံေနရသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button