နမ္ဆန္ယန္ စစ္ေရွာင္ေနရပ္ျပန္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆရာ/မ ၁၃ ဦးကုိ ေစလြတ္

ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ပထမအၾကိမ္ ေနရပ္ျပန္ အစုိးရေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပညာေရးဝန္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ ၁၃ဦးကုိ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔ ယေန႔ နံနက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ သြားေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ “က်ေနာ္တုိ႔ အဓိေတာ့ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ညြန္ၾကားခ်က္အရေပါ့။ အခုဖြင့္မယ့္ နမ္ဆန္ယန္ ေက်ာင္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ ေက်ာင္းဆရာ ၁၃ဦးကုိ သြားေရာက္ပုိ႔ေပးတာပါ။ သူတို႔က ေက်ာင္းသား ၂၀၀ခန္႔ကုိ သြားေရာက္သင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ရြာရွိရင္ ေက်ာင္းရွိရမယ္။