အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

  • သတင်း

    အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပိုမိုပေါ်ထွန်းလာစေရန်မျှော်လင့်

    ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရသက်တမ်း (၅) နှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် အမျိုးသမီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၆)ဦးသာရှိခဲ့သောကြောင့် လာမယ့်သက်တမ်းတွင် အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပိုမိုရွေးချယ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများရှိနေသည်။ “အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ယောက်က ညအချိန်မတော်ကြီးယာဉ်တိုက်မူဖြစ်တယ်။ အဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဖြစ်စဉ်နေရာကိုသွားရတယ်။ အကယ်၍များ အချိန်မခါမတော် အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်…

    Read More »
Back to top button