သတင်း

ဝုိင္ေမာ္ျမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ေက်းရြာမ်ား ေျမယာကိစၥ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသး

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ နမ့္ဝါ ၊ မုတ္က်ိတ္၊ ဝူယန္ ၊ ေက်းရြားမ်ားမွ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၃၆ ဦးတုိ႕၏ ေျမယာကိစၥမ်ားအား ၂၁ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ခိိ်န္ထိ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး မရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေဒသခံ ၁၃၆ ဦး၏ ေျမ ၅၈၈ ဧကအား ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမအသံုးခ်မူစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္နဲ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ျပည္ေထာင္စု ရံုးမွ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရံဳး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနတို႔တြက္ လုိအပ္သလို စီစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေျမေနရာမ်ားအား ယေန႔ခ်ိန္ထိ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး မရိွေသးေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလက်န္ေဇေခါင္က ခုလိုေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ သက္ဆိုင္ရာကို တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ထားတဲ့ ကုမၼဏီကို ပယ္ရွားေပးျပီးေတာ့ စီစစ္အေရးယူေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ထိ ထူးျခားလာတာမရိွဘူး။ သစ္ေတာက က်ေနာ္တုိ႔ကိုက်ေတာ့ ဒီေနရာက သစ္ေတာၾကိဳးဝိုု္င္းဆုိျပီး က်ေနာတုိ႔ေဒသခံေတာင္သူေတြ စိုက္ထားတဲ့အပင္ေတြကိုေတာ့ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေပးခဲ့ဲျပီးမွ ခုက်ေတာ့ တရုတ္ငွက္ေပ်ာကုမၼဏီကို ျပန္စိုက္ခိုိင္းထားတယ္။ ျပည္သူေတြသိတဲ့သစ္ေတာဥပေဒနဲ အစိုးရ သူကိုယ္တုိင္က်င့္သံုးေနတဲ့ သစ္ေတာဥပေဒ ဘာေတြမ်ားကြာေနလဲဆုိတာ က်ေနာတို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္။” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအား ထင္းစိုက္ခင္းမ်ာ စိုက္ပ်ိဳးထားၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ၁၉၉၈ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းဟုဆိုကာ လာေရာက္သိမ္းခဲ့ၾကျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွွစ္တြင္ တရုတ္ငွက္ေပ်ာ္စိုက္သည့္ ကုမၼဏီအား တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစို္က္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

“ တစ္ခါလာရင္လည္း ေငြဒဏ္နဲ႔ျပီးသြားလုိက္ ဒီကိစၥက ပိုင္ဆိုင္မူအျငင္းပြားေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သစ္ေတာ ဧရိယာမွာ တစ္ျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေနတာ ဒါကို ပယ္ရွားသင့္ရင္ ပယ္ရွားရမွာျဖစ္တယ္။” ဟုတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဂဲနက္စ္ကေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာလာေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ကုမၼဏီၾကား ပဠိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာျပီး တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာေၾကာင္ ့ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆံုးရံူးနစ္နာမူ မ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေခါင္ေဒါင္က ခုလိုေျပာသည္။

“ ဒီတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကုမၼဏီက ငွက္ေပ်ာစိုက္လာတဲ့တြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြရြာသားေတြရဲ႕ အဓိက ေရရရိွေနတဲ့ ေခ်ာင္းမွာလည္း သူတုိ႔က ေရကာတာအေသးေတြ လာေဆာက္ထးတယ္။ အဲေရကာတာ ေဆာက္လုိက္ေတာ့ ဒီေခ်ာင္းအထက္ဘက္မွာရိွတဲ့လယ္ဧက ၁ေထာင္ေက်ာ္က လယ္ေတြေရနစ္ျမဳပ္တယ္။ တံတားေတြ ပ်က္စီးလာတယ္။ ငွက္ေပ်ာျခံထဲ ႏြားတစ္ေကာင္ဝင္ရင္ ဒဏ္ေငြ ၅ ေသာင္းေတာင္းတယ္။ ခုမေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုဆုိးလာတဲ့အေျခေနမွာ ရိွေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသခံေတြ စာတင္တာလည္း မနည္းေတာ့ဘူး နည္းလမ္းကုန္သြားပီ ေနာက္ဆံုးငွက္ေပ်ာ္ခုတ္ဖို႔ဘဲ က်န္ေတာ့တယ္ “ ဟုဆုိသည္။

တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကုမၼဏီသံုးသည့္ ေဆးရည္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ ကၽြႊဲ၊ ႏြား၊ တိရစာၦန္မ်ား ေသဆံုးမူအျပင္၊ တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ စားက်က္နယ္ေျမမရိွေတာ့သည့္ ျပသာနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကရေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ ဒီေဒသမွာ အမွန္တစ္ကယ္ေနထုိင္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မ်ိဳးႏြယ္စုအဆက္ဆက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ လာၾကတာမနည္းေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ထင္းစိုက္ခင္းအေနနဲ႔ေတာ့ ေပးသင့္တယ္။ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းျပီး ေပးသင့္ေပးထုိက္တဲ့ဥစၥာေပးးပါ။ ျပည္သူရဲ႔ ေမတၱာပ်က္မူ၊ ျပည္သူရဲ႕ယံုၾကည္မူေလ်ာ့နည္းေအာင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ တစ္ကယ္ျပည္သူအားကိုးရတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာေတာင္မွ ဒီလုိမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္ဆုိရင္ က်န္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ စဘယ္လုိဆက္လုပ္ရမွာလဲ။ ခုခ်ိန္မွုာ အစိုးရကို ျပည္သူေတြအားကိုးေနၾကပါေသးတယ္။ အစိုးရလည္း ျပည္သူယံုၾကည္မူပ်က္ေအာင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔” ဆုိုျပီး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးဂဲနက္စ္က ၎အျမင္အား ခုလိုသံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမအသံုးခ်မူ စီမံေရး ဗဟုိေကာ္မတိီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္သည့္ တင္ျပစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းေလ့လာမူအေပၚ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္အၾကံျပဳခ်က္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္ရာမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုးအဖြဲ႔မွ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ရန္ စာထုတ္ျပန္ခဲ့ဲျပီးျဖစ္သည္။

“ သစ္ေတာဧရိယာအတြင္း ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြ႔ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူရမွာဟုတ္တယ္။ ဒီနမ့္ဝါ သစ္ေတာဟၾကိဳးဝိုင္း ကိစၥကို က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးသြားမယ္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမူ မလုပ္ရေသးတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္လည္း မိဘျပည္သူမ်ားကို အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္တယ္။” ဟု သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီး ဦးဒရွီလဆုိင္းက ေျပာသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button