သတင်း

KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာသို႔ ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာ

(၅၉) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တပ္ရင္း () နယ္ေျမသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို နမၼတူျမိဳ႕နယ္ Bang Gaw ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ေအာက္တိုဘာ (၂၄)ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရး တင္းမာလာႏိုင္ေၾကာင္း KIA တပ္ရင္း() သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပယင္းထြက္ရိွရာ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ KIA တပ္ရင္း (၁၄) Nam Byu ဧရိယာဘက္ကိုလည္းျမန္မာစစ္တပ္အင္အားျဖည့္တင္းမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းေဒသခံမ်ားဆိုပါသည္။

ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)သည္ (၅၉) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization) ေန႔ျဖစ္သည္။

KIO ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ (Gen Nban La) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရန္သူနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးျပီး စစ္ေရွာင္ေတြ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ နဲ႔ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း စားပြဲေပၚမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

KIO ကို ကခ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Show More

Related Articles

Back to top button