သတင်း

ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ICJ မွာ တရားစြဲထားျခင္း ကခ်င္ ေထာက္ခံ

႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုမ်ားေပၚ လူမိ်ဴးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ICJ ႏိုင္ငံတကာခုံ႐ုံးမွာ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံ တရားစြဲထားျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNO) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Kachin National Organization – KNO သည္ ၂၀၀၈ စစ္တပ္ေရးဆြဲသည့္ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ အစိုးရကို ယခုအခ်ိန္ထိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရိွသည့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔၀င္ (၅၇) ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေသာ OIC အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး International Court of Justice – ICJ မွာ ႏို၀င္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔ အမႈစြဲတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမိ်ဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ICJ မွာ တရားစြဲျခင္းကို က်ေနာ္တို႔ KNO ေထာက္ခံပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ လူသားေတြကို အဲ့ဒီလို ေျမပုံမွ ေက်းရြာေတြကို မီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီး၊ ဗလီေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတာဟာ လူ႔စိတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္လူမိ်ဴးေတြလည္း ဒီလိုခံေနရတာ အႏွစ္ ၅၀၊ ၆၀ ရိွလာၿပီေလဟု လန္ဒန္ျမိဳ႔ KNO ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး Layang Hkun Htoi က ဆိုပါသည္။

ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIOႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ MOU ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ KNO သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္း ျဖစ္မေပၚလာခင္ကတည္းက ကခ်င္ေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ေသာ ျမန္မာအစိုးရကို International Criminal Court – ICC ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈ စစ္ခုံ႐ုံးမွာ တရားစြဲရန္ ၂၀၁၅မွ ၾကိဳးပမ္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂမ္ဘီယာ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမိ်ဳးေတြ ျမန္မာအစိုးရရဲ ႔စနစ္တက် ဖိႏိွပ္သတ္ျဖတ္မႈေတြခံေနရတာကို တရားစြဲထားတာျဖစ္ၿပီး အလားတူ မိမိတို႔ ကခ်င္လူမိ်ဳးေတြေပၚမွာလည္း စနစ္တက်နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ခံေနရတာဟာ အခုႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း” KNO က ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူမိ်ဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတြင္ တာ၀န္ရိွေသာျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ICJ မွာ တရားစီရင္ႏိုင္ေရး ဂမ္ဘီယာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္လာျခင္းကို KNO က အခိုင္အမာ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အျပင္ အျခား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရိွေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအားလုံးလည္း ပါ၀င္ကူညီၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNO က ထုတ္ျပန္ပါသည္။ 

Show More

Related Articles

Back to top button