ဒဏ်ရာရ စစ်သားများ ၃၀ ခန့်ကို သယ်ထုတ်

Back to top button