ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ

Back to top button