မိုင်းနင်းမိသဖြင့် ပြည်သူ ၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု

Back to top button