လီဆူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဘက်မှ ၆ဦးသေ၊ ၂၀ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရ

Back to top button