ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP ၏ ပထမဆုံး လူထုမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းနား က်င္းပ

ပထမဆုံး ကခ်င္ေပါင္းစည္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)’ ၏ ပါတီသစ္ မိတ္ဆက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲၾကီးကို ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔ မေနာကြင္း Majoi Gawknu ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS တုိ႔သည္ ပါတီေပါင္းစည္းရန္ကခ်င္လူထုဖိအားေပးမႈကို လက္ခံၿပီး ေနာက္ဆုံး၄င္းတုိ႔ပါတီမ်ားကုိဖ်က္သိမ္းကာ အၾကီးဆုံး ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳပါတီ Kachin State People’s Party ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္အားလုံး (၁၈) ျမိဳ႕နယ္တြင္ မဲ အႏုိင္ရရွိေရး ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KSPP ယာယီဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၂ Duwa Gumgrawng Awng Hkam (ဒူ၀ါ ကြမ္ဂေရာင္ ေအာင္ခမ္း)က ယခုလုိ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြကုိ မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ေတာ့ လုပ္ငန္း စတင္ေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ခုရွိတဲ့အတြက္ ေဒသေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္။ ရုံးေတြ စသျဖင့္ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီေတြလည္း ဖြဲ႔စည္းသြားဖုိ႔ မၾကာမီ လုပ္ငန္းစတင္ပါေတာ့မယ္။ ၿပီးရင္ ၿပိဳင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြက ၅၀ေလာက္ ေက်ာ္သြားမယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူမ်ားကို ပါတီမိတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနားၾကီးသို႔ ဗမာတိုင္းရင္းသား၊ ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း KSPP ပါတီ၀င္ အသစ္အျဖစ္ ပါဝင္လာသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။

“က်ေနာ္မွာ မည္သည့္ ပါတီဝင္မွ မဟုတ္ဘူး။ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ကုိ ေတာ္ေတာ္လည္း စဥ္းစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုဖြဲ႔လုိက္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီက ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ စီးမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ အရမ္းသေဘာက်မိတယ္။ ၿပီးရင္ ပါတီရဲ့မူဝါဒေတြထဲမွာဆုိရင္ က်ားမ မေရြး၊ လူမိ်ဳးဘာသာေရး မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြးဆုိၿပီး ေရးထားတာ သေဘာက်မိပါတယ္။ ေနာက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိလည္း သေဘာက်တယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပင္လုံကုိ အေျခခံ ကတိဝတ္ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေရးသာထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ကုိယ္တိုင္လည္း ပါတီဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္လက္ခံလုိက္တယ္” ဟု မိုေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းနီ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးတင္ညြန္႔က ေျပာဆုိသည္။

တနလၤာေန႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထု ၅၀၀ ခန္႔ ပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရး ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနား YMCA ခန္းမတြင္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ KNC ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ LNUDP စသည့္ (၄)ပါတီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ LNUDP မွအပ က်န္ (၃)ပါတီသည္ ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျပီး ပါတီအမည္ႏွင့္ အလံတံဆိပ္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ လူထုထံ အပ္ႏွံရန္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူမႈ စာခၽြန္လႊာ MOU ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ WMR ဦးေဆာင္ျပီး ၂၀၁၈ ဧျပီလ (၁၀)ရက္ေန႔ Majoi Gawknu ခန္းမတြင္ လူထုညီလာခံတစ္ခု က်င္းပျပီး ေပါင္းစည္းပါတီ အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ လူထုကုိယ္စားျပဳ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၎ေန႔တြင္ပင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕သို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS ထပ္မံတိုးလာၿပီး ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးတြင္ (၄)ပါတီ ျဖစ္လာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာင္ပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ KNC ပါတီသည္ ၎တုိ႔ပါတီ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ KNC ပါတီနာမည္ျဖင့္ မပါဝင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းပါတီမွ အဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕သည္ ေပါင္းစည္းပါတီသစ္သုိ႔ ေျပာင္းလာရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ထိ KNC ပါတီမွ ကခ်င္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP သို႔ ကူးေျပာင္းလာေသာ ပါတီ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦး ရိွေၾကာင္း KSPP ယာယီဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Dr. Manam Tu Ja (ေဒါက္တာ မနမ္ တူးဂ်ာ) ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကိုု အတည္ျပဳေျပာပါသည္။

အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ ပါတီေပါင္းစည္းမႈတြင္ မပါ၀င္သည့္ပါတီမ်ားသည္ KNC၊ LNUDP အျပင္ လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ LNDP ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ UNFDP တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရိွအစိုးရ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ ႏွင့္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ USDP ကို အဓိကယွဥ္ျပိဳင္မည့္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္ပါတီ ျဖစ္လာသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button